Meny
Søk
Logg inn
Bransjeforeningen for Systeminnredning i Yrkesbygg

Vårt hovedformål er å være en interessegruppe for kvalitetssikring innen systeminnredning

BSY er en forkortelse for

Bransjeforeningen for Systeminnredning i Yrkesbygg

Foreningen, som ble stiftet 29. mai 1991, representerer firmaer som produserer, leverer, selger og monterer systeminnredninger og tilhørende komponenter. Systeminnredning omfatter for eksempel systemskillevegger, glassfronter, systemhimlinger og datagulv.

Vårt hovedformål er å være en interessegruppe for kvalitetssikring innen systeminnredning. Som en felles, faglig instans vil BSY være et nøytralt element som alle parter i en byggesak vil ha nytte av.

Hva vi betyr for deg som kunde

Et medlem i BSY er forpliktet til å overholde de retningslinjer som er nedfestet i BSY’s statutter. Det betyr i korthet at samtlige aktører i en byggeprosess vil dra nytte av å velge et BSY-medlem. Som medlem vil vedkommende være en del av et faglig kompetansesenter hvor kvalitetssikring er en naturlig post.

Gjennom foreningen vil kunnskap om myndighetskrav, felles krav til dokumentasjon og fastlagt utforming av beskrivelsestekster sørge for at tilbudene virkelig er sammenlignbare.

Enten du er tiltakshaver eller beskrivende, vil det å velge et av våre medlemmer sikre at både tilbud og utførelse blir ivaretatt på beste måte. Kommer man derimot i en situasjon hvor det blir en disputt om dette, har BSY en klagenemnd som vil gi sin uttalelse på et faglig grunnlag. De fleste leverandører av systeminnredninger i Norge er representert med sine fagfolk i foreningen.

Hva vi betyr for deg som medlem

Som medlem i BSY har du mulighet til å være med å påvirke bransjen vår. I kraft av at vi er flere samlet har vi mye større muligheter til å få være med på høringer, påvirke offentlige instanser, standardiseringsprosjekter og lignende.

2 ganger i året samles vi på hhv. årsmøte og medlemsmøte og tar opp forskjellige temaer som angår oss alle, i tillegg til at du har mulighet til å sosialisere og utveksle erfaringer med både kolleger og kunder eller leverandører.

Du får også tilgang til de ressurser BSY tilbyr, blant annet advokattjenester til avtalepriser med vår samarbeidende advokat (som vi også benytter mye for å gjennomgå interessante temaer på våre års- og medlemsmøter) og mulighet til å benytte vår klagenemnd.

Kostnader

Å være medlem i BSY koster kr 15 000,- pr år for produsent- og leverandørledd og kr 10 000,- pr år for utførende ledd. Serviceavgift belastes hvert enkelt organisasjonsnummer man ønsker å ha som medlem i BSY. Avgiften går til fremme av organisasjonen og våre medlemmer som helhet, subsidiering av kostnader for medlemsmøter og årsmøter, utarbeidelse av materiell for medlemmene etc.

Innlogging

BSY

Hovedformålet til BSY er å være en interessegruppe for kvalitetssikring innen systeminnredning; en felles, faglig og nøytralt instans som alle parter i en byggesak vil dra nytte av. BSY representerer firmaer som produserer, leverer, selger og monterer systeminnredninger og tilhørende komponenter.

Kontaktinformasjon

Søknad om medlemskap i BSY

BSY

c/o Bærum Byggmontering AS

Baker Østbys vei 21, 1351 Rud

info@bsy.no