Meny
Søk
Logg inn
Bransjeforeningen for Systeminnredning i Yrkesbygg

Dette gjør vi hos BSY

Hva BSY gjør

Vi

  • er en bransjeorganisasjon for utførende og produserende i systeminnredningsbransjen.
  • arrangerer medlemsmøter og årsmøter for medlemmene, med tilhørende faglige seanser og sosiale tilstelninger.
  • tilbyr en klagenemd for våre medlemmer og deres kunder, for å sikre at ev. uoverenstemmelser kan behandles på et faglig og uhildet grunnlag.
  • har utarbeidet og vedlikeholder en prosjekteringsveiledning for systeminnredning, til fri benyttelse av alle som skal benytte systeminnredninger i en eller annen form.
  • er med i standardiseringsråd, høringer mv. for å sikre at våre medlemmer blir hørt i relevante instanser.
  • påvirker offentlige instanser, etatet mv. for å legge til rette for fornuftig bruk av systeminnredninger.

og en hel del annet.

Ta kontakt med oss om du lurer på noe!

Innlogging

BSY

Hovedformålet til BSY er å være en interessegruppe for kvalitetssikring innen systeminnredning; en felles, faglig og nøytralt instans som alle parter i en byggesak vil dra nytte av. BSY representerer firmaer som produserer, leverer, selger og monterer systeminnredninger og tilhørende komponenter.

Kontaktinformasjon

Søknad om medlemskap i BSY

BSY

c/o Bærum Byggmontering AS

Baker Østbys vei 21, 1351 Rud

info@bsy.no