Meny
Søk
Logg inn
Bransjeforeningen for Systeminnredning i Yrkesbygg

BSY's historie

Litt kortfattet historikk omkring BSY og hva foreningen har bedrevet siden oppstart i 1991:

 • Foreningen BSY - Bransjeforeningen for Systeminnredning i Yrkesbygg ble stiftet 29. mai 1991.
 • De to første årene ble først og fremst preget av det å gjøre seg kjent i bransjen. Dette gjaldt både arkitekter, entreprenører, eiendomsselskaper, tiltakshavere og andre.
 • I 1994 ga BSY ut en 20 siders prosjekteringsveiledning i samarbeid med Norges Byggforskningsinstitutt og Norconsult. Heftet presenterer BSY og systeminnredninger generelt, samt tar for seg eksempler på prosjektering, beskrivelsestekster, og kravene til dokumentasjon. Det inneholder også en sjekkliste som skal hjelpe arkitekten til å utforme spesifikasjoner som gir enhetlige tilbud.
  Last ned prosjekteringsveiledningen HER.
 • BSY har også hatt representanter i Norges Byggstandardiseringsråd (NBR), som har utarbeidet et nytt kapittel om systeminnredninger i Norsk Standard. Den nye standarden kom ut februar 1999.
 • BSY var høringsinstans for ny standard for underentreprenører, NS 3433.
 • BSY har arbeidet med departementet slik at vi har fått Statens Bygningstekniske Etat (BE) til å gi oss en skriftlig orientering om hva vi systeminnredere kan utføre av arbeid uten å måtte søke om igangsetting av tiltak.
 • BSY har opprettet en egen klagenemnd. Dette sikrer at kvaliteten er i høysetet, og gir en trygghet for at en konflikt løses på et reelt, faglig grunnlag.
 • I februar 1999 hadde BSY kurs om de nye byggeforskriftene i samarbeid med NBI.
 • I 2000 fikk vi BSY egen hjemmeside, www.bsy.no. Her blir samtlige medlemmer oppført med eventuelle linker til egne sider og mailadresser. Kundene kan dermed lett finne et lokalt medlem.
 • I 2000 ble prosjekteringsveiledningen revidert i samarbeid med NBI, og er nå lagt ut på hjemmesiden. Den er videre blitt revidert og oppdatert i 2011-2012.
 • I 2001 arbeidet BSY tett opp mot BE for å sikre at systeminnredninger blir ivaretatt i veiledning til ny byggeforskrift.
 • I 2002 og årene fremover, vil arbeid med forskriftene og tolkninger av denne stå i høysetet.
 • I 2003 har vi videreutviklet hjemmesiden, og tilrettelagt den bedre for medlemmene. Samme år fikk vi en advokat til å utarbeide egne BSY meldingsskjemaer i.h.t. NS 3430 og NS 3433. Disse er tilgjengelig for BSY-medlemmer på en intern avdeling på hjemmesiden.
 • I 2004 har BSY hatt fokus på å forbedre den lukkede del av hjemmesiden (den som bare medlemmer har tilgang til). Her er det informasjon, skjemaer og databaser som medlemmene kan ha glede av.
 • BSY ønsket nå en bedre profilering for å bekjentgjøre foreningen. Tiltak ble satt i gang for 2004 og 2005 og pågår kontinuerlig.
 • BSY’s medlemmer er blitt kurset i den reviderte NS 3430.
 • BSY's advokatfirma, har kontinuerlig hatt opplæring av norske standarder og lovverket for medlemmene.  Ferdige skjemaer ligger på "lukket side".
 • Flere kurs innenfor områdene lyd, akustikk, TEK 10 og krav til glassfelt har blitt gjennomført.
 • I 2011 startet BSY med utarbeidelse av "BSY-skolen" - et verktøy for bruk under opplæringen av systeminnredere. BSY har som  mål å avslutte prosjektet i 2012.  Resultatet vil bli lagt ut på denne siden.
 • I 2012 har BSY's Prosjekteringsveiledning hatt totalgjennomgang i samarbeid med SINTEF Byggforsk og Norconsult. Revidert utgave er lagt åpent ut på denne hjemmesiden.
 • Under arbeidet med BSY-skolen ble det besluttet at vi i stedet skal arbeide for å få bygginnredningsfaget inn i læreplanen (Vg3).  Dette arbeidet startet opp i 2014 og vil pågå i en tid fremover.  Yrkestittelen vil bli Bygginnreder.
 • Fra 2015 lager BSY en oversikt over utviklingen av systemprodukter i Norge.  En gang i året vil medlemmene kunne se utviklingen innenfor de forskjellige produktområdene.  Dette vil ligge på BSY*s lukkede sider.
Innlogging

BSY

Hovedformålet til BSY er å være en interessegruppe for kvalitetssikring innen systeminnredning; en felles, faglig og nøytralt instans som alle parter i en byggesak vil dra nytte av. BSY representerer firmaer som produserer, leverer, selger og monterer systeminnredninger og tilhørende komponenter.

Kontaktinformasjon

Søknad om medlemskap i BSY

BSY

c/o Bærum Byggmontering AS

Baker Østbys vei 21, 1351 Rud

info@bsy.no